Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Botanik Bahçesi Herbaryumu (CBB)

Merkez Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ersin Karabacak - Merkez Müdürü

Prof. Dr. Füsun Erduran-Nemutlu - Merkez Müdür Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Arda Akçal - Merkez Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Abdullah Kelkit - Üye

Doç. Dr. Faize Sarış - Üye