Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Botanik Bahçesi (CBB)

Kalite Güvencesi Komisyonu

Birimimiz Kalite Güvence süreçleri merkez müdürü tarafından yürütülmektedir. 

Ünvan Ad SOYAD e-posta
Doç. Dr. Ersin KARABACAK (Komisyon Başkanı) krbersincomu.edu.tr