Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Botanik Bahçesi Herbaryumu (CBB)

Bilim

Herbaryum: Uzun yıllardır toplanmakta olan bitkilerin kurutulmuş örneklerinin yer aldığı herbaryum Çanakkale Botanik Bahçesi'ndeki ana binası yapılıncaya kadar Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Vasküler Bitki Sistematiği ve Filogenisi Laboratuvarı'nda bilim adamları ve ilgililere hizmet vermektedir.