Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Botanik Bahçesi

Faaliyet Raporu 2019

T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi

2019 FAALİYET RAPORU

 

Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Resmî Gazete’de 9 Ekim 2009 tarihinde yayınlanan yönetmelik ile kurulmuştur. Merkezimiz iki kısımdan oluşmaktadır.

  1. Çanakkale Botanik Bahçesi Herbaryumu (CBB): Herbaryum’un ilk temelleri 1996 yılında Biyoloji Bölümünde başlamış olup Merkez kurulduktan sonra buraya aktarılmıştır. 2019 yılı içerisinde Uluslararası Herbaryum İndeksine (Index Herbariorum) CBB kodu ile kabul edilmiştir. 2019 yıl sonu itibari ile Herbaryum’daki örnek sayısı 18809’dur. Herbaryum’a Oxford Üniversitesi ile geçtiğimiz irtibat sonucunda BRAHMS (Botanical Research And Herbarium Management System) programı tek kullanıcı ile ücretsiz olarak temin edilmiş ve koleksiyondaki bitkiler barkodlanarak sisteme girişleri yapılmaya başlanmıştır. Herbaryum Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde L-006 nolu 40 m2’lik salonda yer almaktadır. Herbaryum’da Merkez müdürü, 4 doktora, 1 yüksek lisans ve 3 gönüllü lisans öğrencisi görev almaktadır. Herbaryumu yıl içerisinde çok sayıda okul ziyaret etmekte ve yüzlerce öğrenci herbaryum ve bitkiler hakkında bilgi almaktadır. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yazılmakta olan Resimli Türkiye Florası kitapları projesi kapsamında bilim insanları örneklerimiz üzerinde çalışma yapmak üzere sıklıkla herbaryuma bilimsel ziyaretler gerçekleştirmektedirler. Herbaryumumuzun uluslararası indexe kayıt olmasından sonra çok sayıda herbaryum ile 2019 yılı içerisinde örnek değiş tokuşuna girilmiş ve çok sayıda yeni örnek te koleksiyonumumuza katılmıştır.

    Yer sıkışıklığından dolayı Terzioğlu Kampüsü’nde Botanik Bahçesi olarak ayrılan alanda yapılmak üzere 2017 yılında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı mimarları tarafından Merkez Yönetim ve Herbaryum binası planı çizilmiştir ancak şu ana kadar bütçe olanaklarından dolayı gündeme alınamamıştır.

  2. Çanakkale Botanik Bahçesi (CBB): Botanik Bahçesi Planı 2016 yılı içerisinde Merkezimizde oluşturduğumuz bir komisyon ile master planı ile birlikte hazırlanmıştır. Ancak bütçe olanakları doğrultusunda henüz bahçe faaliyetleri uygulamaya geçmemiştir. Ancak Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvar blokları arasında bulunan alanda bitkiler canlı olarak yetiştirilmektedir. Koleksiyondaki bitkiler hakkında ziyarete gelen yüzlerce öğrenciye veya halka bilgiler verilmektedir.