Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Botanik Bahçesi Herbaryumu (CBB)

Botanik Bahçesi alanında ön inceleme çalışması.

Çanakkale Botanik Bahçesi Yönetim Kurulu, Terzioğlu Yerleşkesi içerisindeki Botanik Bahçesi alanında Master Planı hazırlığı için arazi öreünde ön incelemelerde bulundu. Yönetim Kurulu tarafından ortak kanı yapılacak olan Botanik Bahçesi'nin alansal olarak Türkiye'deki botanik bahçelerinin tamamından daha başlangıçta çok ayrıcalıklı bir yere sahip olduğudur.

 

Botanik Bahçesi alanında ön inceleme çalışması.

Botanik Bahçesi alanında ön inceleme çalışması.

Botanik Bahçesi alanında ön inceleme çalışması.