Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Botanik Bahçesi Herbaryumu (CBB)

CBB Herbaryumu Uluslararası indekse kayıt oldu

CBB Herbaryumu örnek sayısının gün geçerek artması ve düzenleme çalışmaları sonucunda başvurduğu Uluslararası Herbaryumlar İndeksine (Index Herbariorum) kabul edildi.

Bu sayede artık herbaryumumuz dünya herbaryumları ile iletişime geçerek bilgi ve materyal alışverişinde tanınır hale gelmiştir.