Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Botanik Bahçesi Herbaryumu (CBB)

ESENIAS'a katılım

Çanakkale Botanik Bahçesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ersin Karabacak ve Onur Esen, Üniversitemizde düzenlenen "Tarım ve Tarım Dışı Alanlarda İstilacı Yabancı Türler" konulu 4. Uluslararası ESENIAS (Doğu ve Güney Avrupa İstilâcı Yabancı Türler Ağı) çalıştayına "Invasive Plant Species in Çanakkale" (Çanakkale'deki İstilacı Bitki Türleri) isimli poster ile katılmışlardır.