Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Botanik Bahçesi (CBB)